Zakad Poligraficzno - Introligatorski
"ANIGRAF"  powsta w 1990 roku,  gwnym celem dziaalnoci naszej firmy jest zagwarantowanie wysokiej jakoci wiadczonych usug. Osigamy to dziki starannemu zharmonizowaniu poszcze- glnych elementw grafiki, jak rwnie dbaoci o estetyk druku poprzez zachowanie wysokich wartoci tonalnych oraz barwnych. Od pocztku istnienia w profesjonalny sposb speniamy oczekiwania Naszych Klientw, zapewniajc najwysz jako i terminowo.
Pracujemy na nowoczesnym sprzcie niemieckiej firmy Heidelberg, wykorzy- stujemy take sprzt czeskiej firmy ADAST.